23 สิงหาคม 2560   Search

Home
 
Register  Login    

Dasko
ตอบสนองลูกค้าด้วยการพัฒนาคน

     สินค้าคุณภาพดี ส่งตรงเวลา ราคาถูก คือความต้องการพื้นฐานของลูกค้าที่ผู้ผลิตสินค้ารู้ว่าต้องตอบสนองโจทย์นี้ให้ได้ แต่ทว่าโจทย์นี้ไม่เคยมีคำตอบสุดท้าย ทำอย่างไรองค์กรธุรกิจจึงจะสามารถตอบความต้องการของลูกค้าที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดนี้ได้ Dasko มีกระบวนยุทธ์สำคัญในการฝ่าฟันโจทย์ข้อนี้ 

Q-Program  BMM: Business Model Management

     แม่ทัพ มักบัญชาการรบบนกำแพงเมืองเสมอ แล้วเพราะอะไร?
     เหตุผลสำคัญที่แม่ทัพทำเช่นนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการรบของตนว่าควรทำอย่างไร ในการพิชิตชัยอย่างเหนือชั้น เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจย่อมเท่ากับแม่ทัพต้องมีการวาง Business Model ให้เหมาะสม เชื่อมโยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อสร้างความโดดเด่นด้วยเอกลักษณะเฉพาะตัว

พลังแห่งผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารเป็นกลุ่มที่สร้างผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับใด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีบทบาทเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้องค์กรเคลื่อนตัวไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับกลางนั้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตัวจริง เสียงจริง

 

 

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Workshop on Social Marketing and Networking for National ProductivityOrganizations" เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางด้านการสื่อสารและความสำคัญของ Social Media

 

 
 
 
 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Mari Amano เลขาธิการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย และ Mr. Khizar Hayat Khan, Acting APO Chair จากประเทศปากีสถาน ในพิธีเปิดการประชุม APO Governing Body Meeting (GBM) ครั้งที่ 57
 
 
 
 
 
 
 

 

   Training & Seminar 

Read more...


 


สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 458 (เอราวรรณ)
โทรสาร: 0-2619-8098
 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " Six Sigma Black Belt Training รุ่น 2 " 

พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 
ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ 
สนใจติดต่อ ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456 (นันทนา)

สถาบันเเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมยกระดับประสิทธิภาพองค์กรด้วยมาตรฐานการบริการจัดการเชิงกลยุทธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 572,576,588 (ฐิตารีย์)
 โทรสาร: 0-2619-8071 , 0-2619-8090

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Productive Leader Program" รุ่น 1

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม : คุณจักรี
Tel: 0-2619-5500 ext. 452
Fax: 0-2619-8098

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “การสร้าง Core Competency ขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ”

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม : คุณศาตพร
Tel: 0-2619-5500 ext. 576
Fax: 0-2619-8071

 

   What's Hot? 

Read more...

จดหมายข่าว รายเดือน Productivity Corner

ปีที่ 16 ฉบับที่ 179 เมษายน-พฤษภาคม 2558

  อ่านฉบับ e-book

 

หลักสูตร สร้างสุดยอดกลยุทธ์ รับมือความผันผวนของสถานการณ์โลก ด้วย LEGO SERIOUS PLAY รุ่น 3

วันที่ 22-23 กรกฎาคม, 13-14 สิงหาคม 2558 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สยาม ชั้น 9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 458 (เอราวรรณ)
- โทรสาร: 0-2619-8098  arawan@ftpi.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตรภายใต้โครงการ Q-Program การอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่การปรับปรุงองค์กรณ์อย่างได้ผล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 433 (ผ่องอำไพ)
- โทรสาร 0-2619-8070, 0-2619-8096

ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456 (นันทนา)
- โทรสาร 0-2619-8098

ขอเชิญองค์กรสมัครเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ Benchmarking ในโครงการ BENCHMARKING IN PRACTICES

การนำ Benchmarking สู่การปฏิบัติสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดด ใน 4 กระบวนการ ได้แก่
LEAN Management, Employee Engagement, Customer Service Excellence, Innovative Organization

 

   รายการหลักสูตรสัมมนา ฝึกอบรม ประจำปี 2558 

 

 
((
ติดตามข่าวสารกับสถาบัน))
  ค้นหาด้วย FTPI @FTPI

 

 


 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันชั้นนำด้านการจัดการองค์กร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

"กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง"

 
สถาบันเครือข่าย
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับสถาบัน
ติดต่อสถาบัน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซต์

Bookmark and Share 

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 - 6195500 โทรสาร 02 - 6198100 e-mail: info@ftpi.or.th